title
 

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov v elektronickom obchode (eshope) www.megacomp.sk

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod registračným číslom (doplníme po obdržaní z ÚOOÚ SR).

 Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky, je nutné získať niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. 

Prevádzkovateľ internetového obchodu firma  AVVIS spol. s r.o., Iža 476, 94639 Iža týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými vyplnením objednávky a registráciou pri vytváraní zákazníckeho konta, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 Z vyššie uvedeného zákona plynie aj povinnosť neposkytovať osobné údaje tretím stranám.

Výnimkou je poskytnutie nevyhnutných osobných údajov externým dopravcom, pri výbere dopravy formou doručenia prepravnou službou, za účelom doručenia objednaného tovaru.

 Za nevyhnutné osobné údaje sa za účelom tohto prehlásenia považujú: Meno a priezvisko zákazníka, adresa na ktorú má byť tovar dodaný a telefónne číslo zákazníka.

 Podľa § 17 odseku 1 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu firma AVVIS spol. s r.o., Iža 476, 94639 Iža súčasne zaväzuje , že po splnení objednávky neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. 

 V Iži dňa :1.12.2013

Viktor Gerencséri

konateľ

AVVIS spol. s r.o.

Akcie
Najhľadanejšie frázy
    1TB    apple    slimline    4520    4520s    hp 625    cq 61    4525    np2d    toner epson DX4000    hp pavilon    NP2D-000007    np2d